UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Poprawa świadczeń zdrowotnych w Spzzoz w Żurominie

POPRAWA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNEGO SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻUROMINIE

 

 

 

foto5

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie przygotowuje wniosek konkursowy dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz mapami potrzeb zdrowotnych opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia - działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt stanowi inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb.

 Projekt pod nazwą „Poprawa świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie” zakłada zakup 15 sztuk sprzętu medycznego, tj. aparatów USG, echokardiografu, aparatów EKG, holterów EKG i ciśnieniowego, systemu wysiłkowego serca, spirometru, fotelu ginekologicznego, dermatoskopu. Zakup sprzętu pozwoli uzupełnić lub wymienić wyeksploatowany sprzęt medyczny na bardziej nowoczesny  i specjalistyczny. Doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczny umożliwi mieszkańcom regionu korzystanie ze specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Zakres inwestycji zgodnie z założeniami  Policy Paper oraz mapami potrzeb zdrowotnych obejmuje doposażenie Poradni Kardiologicznej, Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy, Poradni Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Onkologicznej oraz  Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Celem ogólnym projektu jest:

Zwiększona jakość efektywnie świadczonych usług zdrowotnych w powiecie żuromińskim o wysokim standardzie w obszarze kardiologii, onkologii i układu oddechowego przez AOS i POZ SPZZOZ  w Żurominie

 

Termin składania wniosku upływa w dniu 08.11.2017r. Następnie dokumentacja podlegać będzie ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Maksymalny poziom dofinansowania w ramach konkursu wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu, pozostałe środki to wkład własny szpitala.