UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 

SP ZZOZ w Żurominie

 

Misja SP ZZOZ w Żurominie brzmi:

 

 „Ciepło naszych rąk, czułość naszych serc i otwartość naszych głów

ofiarujemy wszystkim potrzebującym”

 

 

 

 

Sam zdecyduj na jaki cel ma być przekazany

 

1% Twojego podatku za 2017 r.

 

Szanowni Państwo,

 

prosimy o przekazanie 1% swego podatku dochodowego za rok 2017 na rzecz SPZZOZ w Żurominie !!!

 

Podajemy nr KRS : 0000161803, który należy wpisać w zeznaniu podatkowym PIT za rok 2017 oraz odliczoną kwotę stanowiącą 1% podatku z dopiskiem:

 

DAROWIZNA DLA SZPITALA ŻUROMIN.

 

Resztę formalności załatwi Urząd Skarbowy.

 

Jedynie dobra wola z Państwa strony pozwoli naszemu Szpitalowi uzyskać dodatkowe środki finansowe na zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

 

 

 

Dzięki Państwa wsparciu oraz dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w ostatnich 6-ciu latach Szpital otrzymał:

 

-lampę operacyjną LED X2-X1 za kwotę 49 755,00 zł.

 

-dwa rejestratory holterowskie za kwotę 16 285,40 zł.

 

–trzy pompy strzykawkowe za kwotę 13 980,60 zł.

 

-dofinansowanie do materiałów remontowych budynku Poradni Zdrowia Psychicznego w kwocie 27 122,83 zł.

 

–elektrokardiograf AsCARD za kwotę 4 730,00 zł.

 

- fotel ginekologiczny za kwotę 5868,15 zł.

 

Za wsparcie finansowe dziękujemy.

 

Dyrektor SPZZOZ Żuromin

 

Zbigniew Białczak

 

 

 

 

 SP ZZOZ działa na mocy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654)

 

Prowadzenie procesu leczenia w szeroko rozumianym zakresie SP ZZOZ w Żurominie realizuje poprzez świadczenie pomocy zdrowotnej na następujących płaszczyznach:

 • prowadzenie badań lekarskich podmiotowych i przedmiotowych;
 • udzielanie porad lekarskich, w tym porad specjalistycznych;
 • szeroko rozumiane leczenie;
 • badania i terapię psychologiczną;
 • rehabilitację leczniczą;
 • opiekę nad kobietą z ciążą zagrożoną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
 • prowadzenie badań diagnostycznych, w tym analityki medycznej;
 • pielęgnację chorych;
 • pielęgnację i opiekę nad osobami niepełnosprawnymi;
 • opiekę paliatywną;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
 • zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne i promocję zdrowia;
 • zaopatrywanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

Podstawowym zadaniem SP ZZOZ w Żurominie jest przede wszystkim podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie innych działań wynikających z procesu leczenia. Są one realizowane poprzez:

 • prowadzenie działalności stacjonarnej obejmującej podstawową i specjalistyczną opiekę szpitalną;
 • działalność ambulatoryjną obejmującą specjalistyczną opiekę zdrowotną oraz diagnostykę medyczną i rehabilitację;
 • świadczenie pomocy doraźnej przez Izbę Przyjęć.

 

Cele, o których mowa powyżej Szpital realizuje na bazie posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętowych i finansowych oraz poprzez współdziałanie i współpracę z:

 • innymi zakładami opieki zdrowotnej;
 • placówkami klinicznymi akademii medycznych i instytucjami naukowo-badawczymi;
 • samorządami zawodów medycznych;
 • organizacjami społecznymi, charytatywnymi i kościelnymi;
 • instytucjami pomocy społecznej;
 • administracją rządową i samorządową.

Beneficjentami usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, leczenia i rehabilitacji są:

 • osoby zamieszkałe na obszarze działania Szpitala;
 • osoby zamieszkałe poza obszarem działania Szpitala, zgłaszające się w celu otrzymania świadczeń zdrowotnych w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia;
 • osoby objęte oddzielną umową.
 • firma 2011