Poradnie POZ

DZIEŃ TYGODNIA

IMIĘ I NAZWISKO LEKARZA

PONIEDZIAŁEK

JOLANTA  SIEMIĄTKOWSKA

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

WTOREK

LESZEK TOCZYŁOWSKI

CZWARTEK

PONIEDZIAŁEK

DARIUSZ  BIAŁY

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

CZWARTEK

ANDRZEJ ŁYŻWIŃSKI

PONIEDZIAŁEK

MICHAŁ LASKA

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

PONIEDZIAŁEK

MAGDALENA LIPSKA

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

WTOREK

MARIANNA ŁYŻWIŃSKA

CZWARTEK

PONIEDZIAŁEK

JAKUB KUBACKI

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

PONIEDZIAŁEK

MARCIN ROMAŃCZYK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK