UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zakończenie realizacji projektu - Dzienny Dom Opieki Medycznej

naglowek-dziennych

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Dzienny Dom Opieki Medycznej to projekt pilotażowy realizowany w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Szpital na funkcjonowanie DDOM otrzymał dofinansowanie w kwocie:

 

Środki unijne – 792 471,50 zł.

Środki krajowe – 119 604,16 zł.

Środki własne szpitala - 28 359,95 zł.


SPZZOZ w Żurominie realizował projekt zgodnie z umową o dofinansowanie  w okresie od 01.06.2016r. do 31.05.2018r. Pierwsze pół roku był to okres przystosowania pomieszczeń, ich wyposażenie i zorganizowania pracy, natomiast pozostałe 18 miesięcy  przeznaczone było na działalność dziennego domu.

 

Opieką w DDOM objęci zostali pacjenci niesamodzielni, w szczególności powyżej 65 r.ż. przebywający na terenie  powiatu żuromińskiego.

W projekcie uczestniczyły 72 osoby, w tym 49 kobiet i 23 mężczyzn.

W warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, mogli oni korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Byli oni również przywożeni i odwożeni zorganizowanym przez szpital środkiem transportu oraz otrzymywali posiłki w trakcie dziennego pobytu.

 

Zrealizowano również 17 warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych. Był to cykl szkoleń prowadzonych przez psychologa, pielęgniarkę oraz dietetyka mający na celu wsparcie członków rodzin, opiekunów, którzy znaleźli się w nowej sytuacji – opieka nad osobą niesamodzielną. Tematyka szkoleń była dostosowywana do zgłaszanych przez opiekunów i rodziny pacjentów potrzeb, tak, aby oferta edukacyjna była zgodna z ich praktycznymi oczekiwaniami. Aby zapewnić członkom rodzin możliwość udziału w szkoleniach, w czasie warsztatów DDOM zapewniał opiekę nad osobami zależnymi.