PROJEKTY Z UNI EUROPEJSKIEJ

BANER UNIA

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie

jest jednym z partnerów Województwa Mazowieckiego w realizacji Projektu

„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS- CoV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”

w ramach RPO WM 2014-2020.

Całkowity budżet projektu 360 mln zł,


Środki Europejskie 314,9 mln zł


Wkład własny Województwa Mazowieckiego 30 mln zł


Budżet Państwa 15,2 mln zł

 

Celem Projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego. W jego ramach Partnerzy Projektu otrzymują niezbędną aparaturę medyczną i diagnostyczną, wraz z usługą remontowo- budowlaną konieczną do uruchomienia aparatury oraz  środki ochrony indywidualnej. Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim.


W ramach projektu SPZZOZ w Żurominie otrzymał:

 

- tomograf komputerowy – szt. 1 w kwocie 1 638 900,00 zł.

- mobilny aparat RTG – szt. 1 w kwocie 397 314,72 zł..

- pompa infuzyjna – 2 szt. w kwocie 11 098,00 zł.

- defibrylator dwufazowy – szt. 2 w kwocie 31 000,00 zł.

- aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami – szt. 2 w kwocie 17 598,00 zł.

- pulsoksymetr palcowy– 20 szt. w kwocie 1600,00 zł

- ssak elektryczny Basic – 5 szt. w kwocie 43 718,40 zł.

- środki ochrony osobistej – w kwocie 307 353,50 zł.

- środki dezynfekcyjne – w kwocie 84 728,00 zł.

 

Szczegółowe informacje umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej szpitala www.szpital-zuromin.pl w zakładce AKTUALNOŚCI