UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

APARATY DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TLENOTERAPII DONOSOWEJ

  

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wspiera SPZZOZ w Żurominie w walce z COVID-19


Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. W ramach tego projektu żuromiński szpital otrzymał 5 aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej.

Aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej (high-flow nasal oxygen therapy) są od kilku lat stosowane w Polsce m.in. w leczeniu i zapobieganiu niewydolności oddechowej w okresie okołooperacyjnym, na oddziałach pulmonologicznych w leczeniu chorób płuc a także w medycynie paliatywnej. W czasie pandemii zakażeń SARS-CoV-2, głównym zastosowaniem tych urządzeń jest leczenie niewydolności oddechowej chorych z COVID-19 jeszcze przed rozpoczęciem inwazyjnej wentylacji mechanicznej. Oddychanie jest wspomagane wysokim przepływem mieszanki gazów oddechowych. Zaletą tej metody jest możliwość precyzyjnego dozowania: wilgotności, temperatury i składu mieszanki z tlenem. Urządzenie może uchronić pacjenta przed pobytem na intensywnej terapii i podłączeniem go do respiratora.

 

Czytaj więcej...

NOWOCZESNE URZĄDZENIA DO MECHANICZNEJ KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ

 

 Żuromiński szpital pozyskał nowoczesne urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

Żuromiński szpital powiatowy otrzymał pięć urządzenia „Easy Pulse” firmy Schiller, służące do automatycznej kompresji klatki piersiowej w razie wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Mechaniczna precyzja pozwala na skuteczne prowadzenie resuscytacji, włączając w to trudniejsze przypadki reanimacji o długim czasie trwania lub przeprowadzanej w trakcie transportu pacjenta do szpitala.

Urządzenie zakłada się je na klatkę piersiową poszkodowanego, a po ustawieniu parametrów przyrząd samoczynnie wykonuje uciski klatki piersiowej. Dzięki temu ratownicy i lekarze są zwolnieni z tej czynności i mogą zająć się pozostałymi elementami resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany w żuromińskim szpitalu oraz w zespołach ratownictwa medycznego.

Czytaj więcej...

NOWE APARATY ULTRASONOGRAFICZNE w SPZZOZ w ŻUROMINIE

  

NOWE APARATY ULTRASONOGRAFICZNE W SPZZOZ W ŻUROMINIE

Szpital w Żurominie wzbogacił się o kolejny sprzęt diagnostyczny w postaci czterech nowoczesnych ultrasonografów XARIO 100G firmy Canon. Zakup sprzętu był możliwy dzięki realizacji projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

TERMOMODRENIZACJA ŻUROMIŃSKIEGO SZPITALA

  

TERMOMODERNIZACJA ŻUROMINSKIEGO SZPITALA

Trwają prace termomodernizacyjne SPZZOZ w Żurominie w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie finansowanego z udziałem środków z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Czytaj więcej...

NOWY SPRZĘT NA BLOKU OPERACYJNYM

  

NOWY SPRZĘT NA BLOKU OPERACYJNYM

blok 2

 

Czytaj więcej...