UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORAZ OBOWIĄZEK PRAWA PACJENTA DO KONTROLI SWOICH DANYCH I UZYSKANIA INFORMACJI O ZASADACH PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Pacjencie !

Na podst. art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. Informujemy, że :

Administratorem Danych Osobowych jest :

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie, ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin

Dane przetwarzane są zbiorze danych :

Zbiór danych medycznych pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Medycznych w Żurominie.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w SPZZOZ w Żurominie.

Udostępniamy dane:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z :

- Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

- Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

- Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Pacjencie masz prawo :

Dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych ( art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych), a w szczególności prawo do uzyskania informacji :

- czy zbiór istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,

- o Administratorze Danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie,

- celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,

- od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,

- źródle, z którego pochodzą dane, chyba że Administrator Danych jest zobowiązany do zachowania w Tm zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

- sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Pacjencie:

Masz prawo do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.