UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

PROJEKTY Z UNI EUROPEJSKIEJ

BANER UNIA

flaga godlo polski


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie

jest jednym z partnerów Województwa Mazowieckiego w realizacji Projektu

„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS- CoV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”

w ramach RPO WM 2014-2020.

Całkowity budżet projektu 480 mln zł,

 

Środki Europejskie 414 904 700 zł.

 

Wkład własny Województwa Mazowieckiego 49 905 568 zł.

 

Budżet Państwa 15 189 732 zł.

 

Celem Projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2. Okres realizacji 2020-2022.

 

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego. Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

 

W ramach projektu SPZZOZ w Żurominie otrzymał:

- tomograf komputerowy – szt. 1 w kwocie 1 638 900,00 zł.

- mobilny aparat RTG – szt. 1 w kwocie 397 314,72 zł..

- pompa infuzyjna – 2 szt. w kwocie 11 098,00 zł.

- defibrylator dwufazowy – szt. 2 w kwocie 31 000,00 zł.

- aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami – szt. 2 w kwocie 17 598,00 zł.

- pulsoksymetr palcowy– 20 szt. w kwocie 1600,00 zł

- ssak elektryczny Basic – 5 szt. w kwocie 43 718,40 zł.

- aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej - szt. 5 w kwocie 42 930,00 zł.

- aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc szt. 4

  w kwocie 639 360,00 zł.

- automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji - szt. 5

  w kwocie 164 700,00 zł.

- tor wizyjny z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc - szt. 1 w kwocie 466 790,00 zł.

- aparat do znieczuleń – sz. 1 w kwocie 149 999,04 zł.

- środki ochrony osobistej – 307 353,50 zł.

- środki dezynfekcyjne – 84 728,00 zł.

 

 

 

Szczegółowe informacje umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej szpitala www.szpital-zuromin.pl w zakładce AKTUALNOŚCI

Poradnie POZ

DZIEŃ TYGODNIA

IMIĘ I NAZWISKO LEKARZA

PONIEDZIAŁEK

JOLANTA  SIEMIĄTKOWSKA

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

WTOREK

LESZEK TOCZYŁOWSKI

CZWARTEK

PONIEDZIAŁEK

DARIUSZ  BIAŁY

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

CZWARTEK

ANDRZEJ ŁYŻWIŃSKI

PONIEDZIAŁEK

MICHAŁ LASKA

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

PONIEDZIAŁEK

MAGDALENA LIPSKA

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

WTOREK

MARIANNA ŁYŻWIŃSKA

CZWARTEK

PONIEDZIAŁEK

JAKUB KUBACKI

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

PONIEDZIAŁEK

MARCIN ROMAŃCZYK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Wizyty recepturowe - Regulamin

Regulamin wizyt recepturowych

 

 1. Pacjent zarejestrowany jest w POZ Żuromin, Kuczbork, Siemiątkowo, Syberia, Zieluń.
 2. Recepta wypisywana jest na lek przyjmowany stale w chorobach przewlekłych, który został ustalony na poprzednich wizytach.
 3. Na wizyty recepturowe nie można zapisywać się, żeby otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowych.
 4. Zamawianie wizyty recepturowej odbywa się w rejestracji przychodni, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Rejestracja w przychodni możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 18.00.
 6. Telefoniczna rejestracja na wizytę recepturową możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.00 pod nr telefonu: + 48 782 749 812.
 7. Rejestracja na wizytę recepturową za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w tytule wiadomości koniecznie należy wpisać nazwisko pacjenta).
 8. Na zamówieniu pisemnym powinny znaleźć się imię i nazwisko pacjenta, PESEL, wykaz leków wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowań.
 9. Odbiór recept możliwy jest w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu zlecenia na wystawienie recept.
 10. Po odbiór recepty pacjenci zarejestrowani w POZ Żuromin zgłaszają do pokoju nr 15.
 11. Pacjenci zarejestrowani w Ośrodku Zdrowia w Kuczborku, Siemiątkowie, Syberii, Zieluniu zgłaszają się po odbiór recepty do właściwego Ośrodka Zdrowia.
 12. Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne.

 

 

WAŻNE!!!! Aby udzielenie porady recepturowej nastąpiło zgodnie z prawem, łącznie muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • recepta musi być niezbędna do kontynuacji leczenia,
 • wizyta recepturowa musi być uzasadniona stanem zdrowia pacjenta,
 • stan zdrowia pacjenta uzasadniający zastosowanie porady recepturowej musi być odzwierciedlony w dokumentacji medycznej pacjenta.

 

Dyrektor

SPZZOZ w Żurominie

Zbigniew Białczak

Praca w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Żurominie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie

ogłasza nabór pracowników do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żurominie

 

w ramach projektu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia ogłoszonego w konkursie Nr POWR.05.02.00-IP.05- 00-001/15 V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2, Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój na stanowisko:

 

 1. 1.Pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek, wymagania:

- magister pielęgniarstwa lub pielęgniarka z ukończoną specjalizacją lub w trakcie odbywania specjalizacji: w dziedzinie opieki długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w tych dziedzinach oraz

- pielęgniarka z ukończoną specjalizacją lub w trakcie odbywania specjalizacji: w dziedzinie opieki długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w tych dziedzinach lub posiadająca doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami przewlekle

 

 1. 2.Pielęgniarki, wymagania:

- magister pielęgniarstwa lub pielęgniarka z ukończoną specjalizacją lub w trakcie odbywania specjalizacji: w dziedzinie opieki długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w tych dziedzinach oraz

- pielęgniarka z ukończoną specjalizacją lub w trakcie odbywania specjalizacji: w dziedzinie opieki długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w tych dziedzinach lub posiadająca doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami przewlekle

 

 1. 3.Opiekuna medycznego, osoba która:

- rozpoczęła przed dniem 1 września 2012 r. i ukończyła zasadniczą szkołę zawodową publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub

- rozpoczęła po dniu 31 sierpnia 2012 r. i ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, posiadająca kwalifikacje do wykonywania czynności w zakresie podstawowej pielęgnacji chorych i osób niesamodzielnych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:

SPZZOZ w Żurominie
ul. Szpitalna 56,
09-300 Żuromin
woj. mazowieckie
tel.: (23) 657 22 01 w. 309, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy


Oddział Ginekologiczno-Położniczy

 
Koordynator Oddziału: lek. med. Andrzej Gadomski
Polożna koordynująca: Ewa Przasnyska

Kontakt:

Tel. (023) 65-72-201
Pokój lekarski:, wew. 329
Trakt porodowy: wew. 331
Punkt pielęgniarski:  wew. 374


Ginekologia:

Oddział Ginekologiczny specjalizuje się w ginekologii operacyjnej a szczególne miejsce w leczeniu operacyjnym zajmuje leczenie zaburzeń statyki narządu płciowego kobiecego( w tym całkowite wypadanie macicy i ścian pochwy).Specjalnością są operacje wykonywane drogą pochwową. zakres schorzeń objętych przez nas leczeniem to mięśniaki macicy, stany przednowotworowe narządu płciowego, guzy przydatków. W leczeniu i rozpoznawaniu chorób nowotworowych narządów kobiecych ściśle współpracujemy z Centrum Onkologii w Warszawie. Prowadzimy również diagnostykę schorzeń okresu menopauzy. Poza operacjami zajmujemy się też patologią wczesnej ciąży ( w tym poronieniami) i ciążami powikłanymi chorobami istniejącymi przed ciążą, takimi jak: nadciśnienie tętnicze, astma oskrzelowa, choroby nerek, itp..

 

Położnictwo i patologia ciąży:

Oddział Położniczy specjalizuje się w prowadzeniu porodów drogą naturalną oraz porodów po przebytym lub przebytych cięciach cesarskich. Cięcie cesarskie wykonujemy ze wskazań medycznych techniką operacyjną sp.Misgav-Ladach. Pacjentki opuszczają szpital w trzeciej dobie po porodzie. Hospitalizujemy też pacjentki z ciążą powikłaną porodem przedwczesnym, nadciśnieniem wywołanym ciążą, hypotrofią płodu itp. Oddział Ginekologiczno-Położniczy wyposażony jest m.in. w dwa nowoczesne wielopozycyjne łóżka porodowe z elektrycznym sterowaniem pilotem  (pozwalający pacjentkom na wybór różnych pozycji porodowych), dwa detektory tętna płodu, aparat USG, jak również w drabinki i piłki relaksacyjne. Oferujemy możliwość porodów rodzinnych bez opłat i konieczności uczęszczania do szkoły rodzenia. W bezpośredniej bliskości sal porodowych znajduje się sala do cięć cesarskich. Oddział położniczy zorganizowany jest w systemie „rooming-in”(matka z dzieckiem).

Oddział Położniczy specjalizuje się w prowadzeniu porodów drogą naturalną oraz porodów po przebytym lub przebytych cięciach cesarskich. Cięcie cesarskie wykonujemy ze wskazań medycznych techniką operacyjną sp.Misgav-Ladach. Pacjentki opuszczają szpital w trzeciej dobie po porodzie. Hospitalizujemy też pacjentki z ciążą powikłaną porodem przedwczesnym, nadciśnieniem wywołanym ciążą, hypotrofią płodu itp. Oddział Ginekologiczno-Położniczy wyposażony jest m.in. w dwa nowoczesne wielopozycyjne łóżka porodowe z elektrycznym sterowaniem pilotem  (pozwalający pacjentkom na wybór różnych pozycji porodowych), dwa detektory tętna płodu, aparat USG, jak również w drabinki i piłki relaksacyjne. Oferujemy możliwość porodów rodzinnych bez opłat i konieczności uczęszczania do szkoły rodzenia. W bezpośredniej bliskości sal porodowych znajduje się sala do cięć cesarskich. Oddział położniczy zorganizowany jest w systemie „rooming-in”(matka z dzieckiem).

Przyjęcie do porodu – co przyszła mama powinna ze sobą zabrać?

Zgłaszając się do porodu przyszła mama powinna ze sobą zabrać: Dokumenty:

 • Aktualny dowód osobisty lub odpis aktu małżeństwa,
 • Aktualny dowód ubezpieczenia,
 • Karta przebiegu ciąży + wyniki badań (np. grupa krwi, wynik badania USG)
 • Zaświadczenie o konsultacjach od lekarzy specjalistów (np. kardiologa, endokrynologa, okulisty, neurologa)

Rzeczy osobiste :

 • przybory toaletowe,
 • bieliznę (koszulka, szlafrok, kapcie),
 • podpaski (typu Bella),
 • pampersy dla noworodka (3-6 kg),
 • chusteczki nawilżające dla noworodka,
 • ubranka dla maluszka

Niekorzystne zakończenie ciąży

Informacje dla pacjentki i jej bliskich


- Rekomendacje