UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORAZ OBOWIĄZEK PRAWA PACJENTA DO KONTROLI SWOICH DANYCH I UZYSKANIA INFORMACJI O ZASADACH PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Pacjencie !

Na podst. art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. Informujemy, że :

Administratorem Danych Osobowych jest :

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie, ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin

Dane przetwarzane są zbiorze danych :

Zbiór danych medycznych pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Medycznych w Żurominie.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w SPZZOZ w Żurominie.

Udostępniamy dane:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z :

- Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

- Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

- Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Pacjencie masz prawo :

Dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych ( art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych), a w szczególności prawo do uzyskania informacji :

- czy zbiór istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,

- o Administratorze Danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie,

- celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,

- od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,

- źródle, z którego pochodzą dane, chyba że Administrator Danych jest zobowiązany do zachowania w Tm zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

- sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Pacjencie:

Masz prawo do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

Oddziały szpitalne

CHIRURGICZNY
1. Gastroskopia
2. Ordynator
3. Pielęg. Oddziałowa
4. Pokój lekarski
5. Punkt pielęgniarski (K)
6. Punkt pielęgniarski (M)
338
334
304
335
336
337
BLOK OPERACYJNY
1. Kier. OIOM/Pok. Lek.
2. Pielęg. Oddziałowy
3. Punkt pielęgniarski
348
307
349
OIOM
1. Kier. OIOM/Pok. Lek.
2. Pielęg. Oddziałowy
348
361
ZAKŁ.OPIEK. -LECZNICZY
1. Lekarz
2. Pielęg. Oddziałowa
3. Punkt pielęgniarski
346
306
347
DZIENNY PSYCHIATRYCZNY
1. Oddział
6572940
PALIATYWNY
1. Paliatywn;  punkt
330
DZIECIĘCY
1. Dzieci duże
2. Kuchnia
3. Ordynator
4. Pielęg. Oddziałowa
5 .Pokój lekarski
6. Sekretarki
353
355
350
308
351
352
NOWORODKOWY
1. Pokój lekarski
2. Punkt pielęgniarski
356
357
REHABILITACYJNY
1. Pokój lekarski
2. Punkt pielęgniarski
333
373
POŁ.GINEKOLOGICZNY
1. Ginek./ Położn.
2. Ordynator
3. Pielęg. Oddziałowa
4. Pokój lekarski
5. Położne
7. Trakt Porodowy
374
328
303
329
332
331
WEWNĘTRZNY
1. Ordynator
2. Pielęg. Oddziałowa
3. Pokój lekarski
4. Punkt pielęgniarski (K)
5. Punkt pielęgniarski (M)
6. Sekretarki
7. „R”   Int. Nad. Kardiol.
339
305
340
342
343
341
344

Poradnie poz. specjalistyczne

PORADNIE POZ I SPECJALISTYCZNE
Nazwa
Numer wewnętrzny
1. Alergologiczna
2. Chirurgiczna
3. Choroby Płuc i Gruźlicy
4. Dermatologiczna
5. Laryngologiczna
6. Neurologiczna
7. Reumatologiczna
8. Okulistyczna
9. Punkt Szczepień D
10. Poradnia K
11. Poradnia D  Rejestr
12. Lek. Por. D
13. Lek. Por. D
14. Lek. Por. D 
15. Rejestracja ogólna
16. Gab. POZ (lek. Biały)
17. Gab. Lek. POZ
18. Gab. Zabieg. POZ
19. Pielęg. Środowiskowe
20. Poradnia. zdr. Psychicznego
    ul Olszewska           
352
384
391
401
376
385
401
377 
383
378
381
382
345
354 
396 
400
397
398 
369
6572940 
 
PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA
 
1. Bakteriologia
2. Laboratorium
3. Serologia
4. RTG (technicy)
5. RTG  lekarz
6. USG
375
392
390
394
395
403
APTEKA
 
1. Apteka
2. Apteka Ogólnodostępna
327
379

Obowiązki pacjenta


Pacjent po wyrażeniu zgody na leczenie szpitalne obowiązany jest:

  • stosować się do zaleceń personelu
  • przyjmować wszystkie podawane leki zgodnie z zaleceniami lekarza

Pacjent pozostający w szpitalu w celu dalszego leczenia ma obowiązek:

  • zachowywać się kulturalnie,
  • przebywać w wyznaczonym miejscu w czasie wizyt i godzin wydawania posiłków,
  • nie zmieniać przydzielonego łóżka,
  • dbać o higienę własną i otoczenia w którym przebywa,
  • nie zakłócać spokoju innym pacjentom,
  • szanować mienie będące własnością szpitala,
  • odpowiadać za rzeczy powierzone mu przez szpital,
  • nie palić tytoniu, nie pić alkoholu.