Bukmacher Mostbet com z Polski to Twój niezawodny towarzysz w zakresie rozrywki online i usług bukmacherskich! Tutaj masz możliwość wygrania dużych pieniędzy w zakładach sportowych i kasynach online z wysokimi kursami. Ponadto możesz cieszyć się naszymi bonusami i ofertami specjalnymi, darmowymi zakładami, darmowymi spinami i szybkimi wypłatami. Zarejestruj się już dziś i uzyskaj dostęp do najlepszych gier i zakładów w naszej aplikacji mobilnej!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest stacjonarnym oddziałem zapewniającym całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, a których stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym. Oddział przystosowany jest w pełni do potrzeb osób starszych. W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Żurominie realizowane są świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyjne, terapia zajęciowa, opieka lekarska, farmakologiczna, rehabilitacyjna, psychologiczna i logopedyczna. Podopieczni Zakładu mają zapewnione konsultacje u lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne oraz wsparcie duszpasterza.

 

Swoim podopiecznym Zakład oferuje profesjonalną i serdeczną opiekę, ale też uczy samodzielności i przygotowuje do powrotu do warunków domowych. Naszym celem jest aby pacjent w czasie pobytu odzyskał jak największą sprawność i niezależność, która wpłynie na poprawę jakości życia.

 

Obok profesjonalnie przygotowanej kadry pielęgniarskiej i opieki lekarskiej, zapewniamy:

 • usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne w tym psychologa i logopedy,
 • wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie,
 • edukację zdrowotną,
 • terapię zajęciową.

Zakład dysponuje specjalistycznym sprzętem rehabilitacyjnym oraz ułatwiającym poruszanie się.

 

Kto może być pacjentem ZOL:

     Do zakładu opiekuńczo-leczniczego może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego, o której mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147 z późn. zm.), uzyskał 40 punktów lub mniej.

Sytuacje, w których pacjent nie może zostać przyjęty do ZOL

 • Kiedy u pacjenta stwierdzona jest czynna choroba nowotworowa
 • Kiedy u pacjenta występują poważne zaburzenia psychiczne
 • Kiedy początkowa ocena pacjenta według skali opartej na skali Barthel jest większa niż    40 pkt.


Jednakże w dwóch pierwszych przypadkach tak naprawdę decyduje konsultacja ze specjalistą (onkologiem/psychiatrą), który podejmuje decyzję czy stan pacjenta umożliwia umieszczenie go w oddziale opiekuńczo-leczniczym o profilu ogólnym. Jeśli onkolog uzna, że pacjent nie kwalifikuje się do ZOL, skieruje go do hospicjum. Psychiatra natomiast może zalecić umieszczenie chorego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym. W trzecim przypadku stan pacjenta jest na tyle dobry iż nie wymaga on stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Taka osoba kwalifikuje się wówczas do domu pomocy społecznej (DPS).

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie skierowania do ZOL - z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego pacjent lub jego opiekun prawny występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku, gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL nie pozwala na świadome podjęcie decyzji o ubieganiu się o przyjęcie oraz nie posiada ona opiekuna prawnego, zgodę na umieszczenie w placówce może wyrazić Sąd Rejonowy, właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta.
 • Wywiad pielęgniarski i Zaświadczenie lekarskie - zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych.
 • Skierowanie do ZOL - podstawą przyjęcia jest skierowanie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych.
 • Oświadczenie dotyczące sposobu regulowania opłat za pobyt
 • Karta oceny wg. Skali Barthel
 • Ostatni wypis ze szpitala;
 • Aktualna lista przyjmowanych leków;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów - może to być odcinek emerytury/renty lub decyzja emerytalna/rentowa lub decyzja MOPS/GOPS o przyznaniu dochodu stałego.

Osoby niezdolne do świadomego decydowania o sobie dodatkowo:

 • Kopie postanowień Sądu: o ubezwłasnowolnieniu, o ustanowieniu opiekuna prawnego/kuratora dla osoby niepełnosprawnej.
 • Dokumenty należy przekazać do kierownika naszego zakładu, który wspólnie z lekarzem opiniującym wyda decyzję o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu pacjenta w zakładzie.

 • Ile kosztuje pobyt w zakładzie?

 • Pobyt w zakładzie jest odpłatny – zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – opłata odpowiada 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

  W ramach tej opłaty pacjent otrzymuje głównie wyżywienie i zakwaterowanie. NFZ natomiast finansuje opiekę medyczną – lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty – niezbędne badania, leki i wyroby medyczne (np. pieluchomajtki).

Jak regulujemy płatność?

 • ZOL występuje do płatnika /ZUS/KRUS/MOPS/GOPS o regulowanie kosztów pobytu pacjenta w określonej wysokości.

 • Wypis

 • stan zdrowia pacjenta uległ poprawie w tak istotnym stopniu, że w ocenie według Skali Barthel otrzymał powyżej 40 punktów i nie wymaga on udzielania dalszych, całodobowych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie;
 • ubezpieczenie zdrowotne pacjenta straciło ważność;
 • w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zasady odwiedzin

Odwiedziny pacjentów mogą się odbywać w każdy dzień tygodnia w porze dziennej: od godz. 10.30 do godz. 18.00.

Ilość odwiedzających i konkretny czas odwiedzin pacjent lub odwiedzający winien uzgodnić z Kierownikiem Zakładu lub osobą odpowiedzialną w komórce organizacyjnej za przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Załączniki:

1) Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego
2) Wywiad pielęgniarski i Zaświadczenie lekarskie
3) Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego
4) Oświadczenie pacjenta
5) Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu wg. Skali Barthel
6) Niezbędna wyprawka pacjenta